PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
hälsar välkommen till Årskonferens 2021,18-19 mars

Möjlighet till eftersläppsbiljetter!

Se föreläsningarna även om du inte hade möjlighet att delta 18-19 mars

Läs mer under AnmälanTemat för årets konferens var: Hållbar psykisk hälsa

Årskonferensen 2021 är vanligtvis en en tvådagarskonferens som berör sjuksköterskor i psykiatrisk vård
och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa.  

Årets möte blir pga av den världsomspännande pandemin digital. Både deltagare, föreläsare, utställare och sponsorer loggar in i en digital plattform för att kunna ta del av föreläsningar samt för att kunna interagera och kommunicera med varandra under mötet. Där finns även monterytor där ni hittar utställare med erbjudanden och information.

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter för hållbar psykisk hälsa. Brukarperspektivet är återkommande en viktig del av våra konferenser då vi tillsammans har en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt verksamma psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad.

Håll koll på hemsidan för uppdatering av program för konferensen.

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF
psykriks.se

 

• • • HUVUDSPONSOR • • •

 

 

• • • SPONSORER • • •