PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp

 

PROGRAM OCH KONFERENSMIDDAG

   

Program

 

 

KEYNOTES

     
     
 

Johan Cullberg, Maria Skott & Pontus Strålin

Att insjukna i psykos – förlopp, behandling, återhämtning

Johan Cullberg, professor i psykiatri, Maria Skott, med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm och Pontus Strålin överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm berättar tillsammans om sin nya bok ”Att insjukna i psykos- förlopp, behandling och återhämtning” som utkommer i mars via Natur &Kultur.  

     
lenawiklundgustin-webb-6aip.jpg  

Lena Wiklund Gustin

Psykiatrisjuksköterskan och samtalet - en väg mot hållbar psykisk hälsa.

Presentationen tar upp sjuksköterskans samtal som en del av ett självständigt yrkesutövande. Lena kommer att närma sig dessa samtal både i relation till patienters omvårdnadsbehov och psykiska hälsa, men också beakta samtalet som en interpersonell process som också har betydelse för sjuksköterskors hälsa.

     
 

Oona Lassenius

Återhämtningens rörelse och rörelse som återhämtning - den fysiska aktivitetens underskattade potential.

Tack vare en ökande medvetenhet om den fysiska aktivitetens positiva hälsoeffekter satsas det i psykiatrisk vård alltmer på hälsofrämjande interventioner där fysisk aktivitet ofta utgör en viktig del. Det här är av stor betydelse då vi vet att psykisk ohälsa många gånger innebär både inaktivitet och en försämrad kroppslig hälsa. Men att stödja en person som är tyngd av psykiskt lidande till att vara mera fysiskt aktiv är inte lätt. Syftet med denna presentation är att försöka vidga förståelsen för den fysiska aktivitetens möjligheter och på vilka sätt kroppslig rörelse kan främja personens återhämtning i strävan mot ett mera hållbart liv. 

     
tilia-webb-qytu.jpg  

Tilia

När samhället sviker söker unga det destruktiva

Under föreläsningen får du ta del av föreningen Tilias arbete. De har i över sju år mött unga med psykisk ohälsa varje dag året runt. Tilia beskriver med komplexitet bilden av ungas psykisk (o)hälsa med en tillhörande beskrivande personlig historia. Vad säger unga själva om sin egna hälsa och hur kan vi vara med och stärka ungas hälsa? Under föreläsningen får du som vuxen verktyg i att stärka ungas psykiska hälsa på individ- och strukturellnivå. 

Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

En inblick i ungas vardag- utifrån en oro, ångest och stress relaterad psykisk ohälsa. Detta utifrån de tusentals unga Tilia möter i det stödjande arbetet

Bemötande. Hur en som vuxen kan möta unga med psykisk (o)hälsa, utifrån deras villkor

En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

     
 

Åsa Plesner, Tankesmedjan Balans

Hur effektiv kan du bli?

Stress, sömnsvårigheter och uppgivenhet är normaltillstånd för många som arbetar inom vård, skola och omsorg - kvinnodominerade yrken som styrs demokratiskt. Hur har det kunnat bli så fel, och vad behöver hända för att den offentliga sektorn ska bli en bra arbetsplats igen? Tankesmedjan Balans bedriver en flerårig granskning av välfärdens ekonomi och arbetsmiljö. Deras omtalade bok De effektiva sammanfattar hur ekonomistyrning enligt new public management skapar ohälsa för den offentliga sektorns medarbetare.

 

 

PROGRAM

Dag 1 torsdag den 18 mars 2021

Lokal Industrisalen
08:15 - 09:00 Registrering
09:00 - 09:15 Inledning och välkommen
09:15 - 10:00 Keynote:

Lena Wiklund Gustin, professor, Uit/Norges Artiske universitet och lektor, Mälardalens högskola

Psykiatrisjuksköterskan och samtalet, en väg mot hållbar psykisk hälsa.

10:00 - 10:25 Paus med kaffe
Lokal Industrisalen Wallenbergsalen
10:25 – 10:45 Teamrond- En möjlig väg till ökad
delaktighet

Ylva Nilsson/ Sara Jensen
Patienters erfarenheter av att vårdas i öppen
psykiatrisk tvångsvård

Helena Lindström/ Magdalena Vaatovaara
10:50 – 11:10 Hur framställs psykisk ohälsa i medier?
Specialistsjuksköterskans perspektiv

Mattias Liljekvist
Safewards, vägen till trygghet

Jonna Järvsen/ Gabriella Backman
11:15 – 11:35 Illusion av delaktighet

Kristina Eivergård
SMÅ- en arbetsmetod för psykiatrisk omvårdnad

Johanna Salberg

11:40 –12:00

Hållbar psykisk hälsa- om bara tiden
räckte till

Andreas Glantz
Akupunktur som komplement i psykiatrisk vårdpatienters och sjuksköterskors upplevelser

Kajsa Landgren
12:00 – 13:20  Lunch
Lokal Industrisalen Wallenbergsalen
13:20 – 13:40 Den naturligt hållbara återhämtningen
från psykisk ohälsa

Agneta Werner
HBTQ+ personers upplevelser av bemötande
från sjuksköterskan inom psykiatrisk vård

Joffen Kleiven
13:45 – 14:05 Sexuella övergrepp och läkning- istället
för att dämpa symtom, läk traumat

Patientföreningen Medusa
Att vara annorlunda men sträva efter att verka
normal. Den levda erfarenheten av det dagliga
livet för personer 50+ med ADHD

Anne Nyström
Lokal Industrisalen
14:15 – 15:00

Johan Cullberg, professor i psykiatri, Maria Skott specialistsjuksköterska, Stockholm Nordväst och Pontus Strålin, psykiatriker, Stockholm Sydväst

Att insjukna i psykos- förlopp, behandling och återhämtning

15:00 – 15:30 Paus med kaffe
Lokal Industrisalen
15:30 – 16:15 Keynote:

Oona Lassenius, universitetslektor, Mälardalens högskola

Återhämtningens rörelse och rörelse som återhämtning- den fysiska aktivitetens underskattade potential.

16:30 - Årsmöte i Wallenbergsalen
19:30 - Konferensmiddag med underhållning, Clarion Sign

 

Dag 2 fredag den 19 mars 2021

Lokal Industrisalen
09:00 -  09:15 Inledning och välkommen
09:15 – 10:00 Keynote:
Åsa Plesner, debattör, Tankesmedjan Balans

Hur effektiv kan du bli?

10:00 – 10:30 Paus med Kaffe
Lokal Industrisalen
10:30 – 11:10

Panelsamtal
Ragnhild Karlsson, Vårdförbundet, Henrika Jormfeldt, PRF och Sebastian Gabrielsson, LTU

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård

Lokal Industrisalen
11:15 – 12:00

Workshop 
Karina DiLucia
Egen företagare/specialistsjuksköterska

Balans mellan aktivitet och återhämtning

12:00 – 13:20  Lunch
Lokal Industrisalen Wallenbergsalen
13.20 – 13:40 

Att främja ungas psykiska hälsa med hjälp av artificiell intelligens (AI). Möjligheter, etiska utmaningar och erfarenheter från ChatPalprojektet

Sebastian Gabrielsson

Personalens erfarenheter av brukarstyrd inläggning (BI) för personer med allvarligt självskadebeteende och omfattande heldygnsvård

Ros-Marie Lindkvist

13.45 – 14:05 

Suicidprevention och stöd att leva vidare

Pernilla Omerov

Patienters erfarenheter av självvald inläggning som krisintervention vid emotionell instabilitet och självskadebeteende

Joachim Eckerström

Lokal Industrisalen
14:10 – 14:55 Keynote:

Föreningen Tilia

När samhället sviker söker unga det destruktiva.

14:55 – 15.10 Avslutning
15:10 Take away fika

 

KONFERENSMIDDAG

Konferensmiddagen kommer avnjutas på Clarion Hotel Sign.

Clarion Hotel Sign ligger på Östra Järnvägsgatan 35, bara ett stenkast från Central Hotel och centralstationen. 

Skandinavisk design och arkitektur

Signerat arkitekten Gert Wingårdh är Clarion Hotel Sign hotellet med den Skandinaviska designen där du bjuds på spännande intryck i form av konst, design och arkitektur. Hotellet är klätt i granit och glas som tillsammans skapar en reflektion av stadens pulserande kärna och den gröna parken utanför.