PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp

 

PROGRAM

   

Program

Abstraktbok

 

 

KEYNOTES

     
     
skott-stralin-l0gv.png  

Maria Skott & Pontus Strålin

Att insjukna i psykos – förlopp, behandling, återhämtning

Maria Skott, med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm och Pontus Strålin, överläkare, nu vid Socialstyrelsen, berättar tillsammans om sin nya bok ”Att insjukna i psykos - förlopp, behandling och återhämtning”. Den är skriven tillsammans med Johan Cullberg och utkom i mars förra året på Natur & Kultur.

     
lenawiklundgustin-webb-6aip.jpg  

Lena Wiklund Gustin

Psykiatrisjuksköterskan och samtalet - en väg mot hållbar psykisk hälsa.

Presentationen tar upp sjuksköterskans samtal som en del av ett självständigt yrkesutövande. Lena kommer att närma sig dessa samtal både i relation till patienters omvårdnadsbehov och psykiska hälsa, men också beakta samtalet som en interpersonell process som också har betydelse för sjuksköterskors hälsa.

     
     
tilia-webb-qytu.jpg  

Tilia

När samhället sviker söker unga det destruktiva

Under föreläsningen får du ta del av föreningen Tilias arbete. De har i över sju år mött unga med psykisk ohälsa varje dag året runt. Tilia beskriver med komplexitet bilden av ungas psykisk (o)hälsa med en tillhörande beskrivande personlig historia. Vad säger unga själva om sin egna hälsa och hur kan vi vara med och stärka ungas hälsa? Under föreläsningen får du som vuxen verktyg i att stärka ungas psykiska hälsa på individ- och strukturellnivå. 

Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

En inblick i ungas vardag- utifrån en oro, ångest och stress relaterad psykisk ohälsa. Detta utifrån de tusentals unga Tilia möter i det stödjande arbetet

Bemötande. Hur en som vuxen kan möta unga med psykisk (o)hälsa, utifrån deras villkor

En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

     
 

Åsa Plesner, Tankesmedjan Balans

Hur effektiv kan du bli?

Stress, sömnsvårigheter och uppgivenhet är normaltillstånd för många som arbetar inom vård, skola och omsorg - kvinnodominerade yrken som styrs demokratiskt. Hur har det kunnat bli så fel, och vad behöver hända för att den offentliga sektorn ska bli en bra arbetsplats igen? Tankesmedjan Balans bedriver en flerårig granskning av välfärdens ekonomi och arbetsmiljö. Deras omtalade bok De effektiva sammanfattar hur ekonomistyrning enligt new public management skapar ohälsa för den offentliga sektorns medarbetare.

 

 

PROGRAM

Dag 1 torsdag den 18 mars 2021

09:00 - 09:20 I väntan på att sändningen ska starta
09:20 - 09:35 Inledning och välkommen
09:35 - 10:20 Keynote:

Lena Wiklund Gustin, professor, Uit/Norges Artiske universitet och lektor, Mälardalens högskola

Psykiatrisjuksköterskan och samtalet, en väg mot hållbar psykisk hälsa.

10:20 - 10:50 Paus - tid till utställarbesök
10:50 – 11:10 SMÅ - en arbetsmetod för psykiatrisk omvård

Johanna Salberg
11:15 – 11:35 Illusion av delaktighet

Kristina Eivergård

11:40 –12:00

Hållbar psykisk hälsa- om bara tiden
räckte till

Andreas Glantz
12:00 – 12:55
Lunch - tid till utställarbesök
12:55 – 13:15

Akupunktur som komplement i psykiatrisk vård- patienters och sjuksköterskors upplevelser

Kajsa Landgren
13:20 – 13:40 Den naturligt hållbara återhämtningen
från psykisk ohälsa

Agneta Werner
13:45 – 14:05

HBTQ+ personers upplevelser av bemötande från sjuksköterskan inom psykiatrisk vård

Joffen Kleiven
14:05 – 14:15 Bensträckare
14:15 - 15:00

Keynote:
Maria Skott specialistsjuksköterska inom psykiati och PhD, Stockholm Nordväst och Pontus Strålin, psykiatriker, Stockholm Sydväst

Att insjukna i psykos- förlopp, behandling och återhämtning
15:00 - 15:30
Paus - tid till utställarbesök
15:30 - 15:50

Personalens erfarenheter av brukarstyrd inläggning (BI) för personer med allvarligt självskadebeteende och omfattande heldygnsvård

Ros-Marie Lindkvist
15:55 - 16:15

Patienters erfarenheter av självvald inläggning som krisintervention vid emotionell instabilitet och självskadebeteende

Joachim Eckerström
16:30 -

ÅRSMÖTE via Zoom - https://ltu-se.zoom.us/j/63296820953

 

Dag 2 fredag den 19 mars 2021

08:45 - 09:00 I väntan på att sändningen ska starta
09:00 -  09:15 Inledning och välkommen
09:15 – 10:00 Keynote:
Åsa Plesner, debattör, Tankesmedjan Balans

Hur effektiv kan du bli?

10:00 – 10:30 Paus - tid till utställarbesök
10:30 – 11:10

Panelsamtal
Henrika Jormfeldt, PRF, Sebastian Gabrielsson, LTU och Ragnhild Karlsson, Vårdförbundet

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård

11:15 – 12:00

Workshop - Balans mellan aktivitet och återhämtning

Karina DiLucia

12:00 – 13:00 Lunch - tid till utställarbesök
13.00 – 13:20 

Att hantera sina begränsningar: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda ensamkommande unga i akut psykiatrisk vård

Sebastian Gabrielsson

13.25 – 13:45 

Suicidprevention och stöd att leva vidare

Pernilla Omerov

13:45 - 14:10
Paus - tid till utställarbesök
14:10-14:30 Sexuella övergrepp och läkning - istället för att dämpa symtom, läk traumat

Patientföreningen Medusa
14:35 – 15:20 Keynote:

Föreningen Tilia

När samhället sviker söker unga det destruktiva.

15:20 – 15.30 Avslutning